21. 3. 2019
Dnes má meniny:
Blahoslav

***
Novinky

Práca a plat už veľmi nelákajú

Dávno sú preč časy, keď si v rámci získavania kvalitných kandidátov firmy vystačili s dobrou prácou a dobrým platom... Ak

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú: smerovanie spoločnosti  poznajú potreby zákazníkov  pracujú podľa princípov,

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad, presadzovanie hodnôt úspešnosti a pod. Ak majitelia alebo manažéri podceňujú prácu s ľuďmi, hrozí im nebezpečenstvo, že konanie ich zamestnancov bude prekážkou úspešnosti. Organizácie, to nie sú len budovy. Sú to predovšetkým skupiny ľudí, ktorých spája istý spoločný cieľ. Prvoradou úlohou šéfa by malo preto byť definovanie a vytvorenie firemnej kultúry.
Dobre fungujúca kultúra vo firme spôsobí, že zamestnanci reagujú na príkazy a úlohy istým spoločným spôsobom, identifikujú sa s jej cieľmi, pretože vedia, prečo pracujú a čo im prinesie uznanie nadriadeného.
Firemná kultúra znamená komplex názorov vrcholového manažmentu na spôsob riadenia a vedenia firmy v súlade s cieľovými zámermi firmy. Vyjadruje určitú hierarchiu hodnôt, ktorú by mali vyznávať všetci jej pracovníci, rovnako manažéri ako aj zamestnanci. Vytvorenie firemnej kultúry je záležitosť a tiež nástroj v rukách vedúcich pracovníkov. V prenesenom zmysle slova by sa dalo povedať, že aký je charakter a osobnosť vedúcich pracovníkov, taký je obyčajne charakter a osobnosť firmy. Platí tu tzv. dominový efekt správania sa ľudí vo firme.
V procese formovania firemnej  kultúry je nutné konať tak, aby sa zvýšila akciaschopnosť a kreativita zamestnancov. Cestou k tomu je najmä pripravenosť manažérov a kľúčových pracovníkov predovšetkým prostredníctvom:
• absolvovania tréningov na zvládanie stresových situácií predovšetkým za použitia outdoortréningov
• absolvovania tréningov v oblasti riadenia konfliktov
• learning by doing, to je jedna z metód, ktoré u pracovníkov vytvárajú schopnosť aplikovať získané skúsenosti na obdobné situácie, ktoré nastanú v budúcnosti

Cieľom je vytvorenie modelu permanentne kreatívneho podniku. Na jeho vytváraní sa podieľa rad vzájomne prepojených faktorov so synergickým efektom, ktoré sa koncentrujú vo firemnej kultúre. K najdôležitejším patrí:
• štýl vedenia manažérov
• komunikácia
• organizačná štruktúra a delegovanie právomocí
• motivácia