21. 3. 2019
Dnes má meniny:
Blahoslav

***
Novinky

Práca a plat už veľmi nelákajú

Dávno sú preč časy, keď si v rámci získavania kvalitných kandidátov firmy vystačili s dobrou prácou a dobrým platom... Ak

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú: smerovanie spoločnosti  poznajú potreby zákazníkov  pracujú podľa princípov,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú:

  • smerovanie spoločnosti 
  •  poznajú potreby zákazníkov 
  • pracujú podľa princípov, ktoré sú v súlade so zámermi spoločnosti a ich osobnými hodnotami.

Jedným z nástrojov riadenia spoločnosti smerom k zvyšovaniu úspešnosti a kvality spoločnosti je aj strategické plánovanie. Počas tohto procesu vrcholový manažment analyzuje pohľad na spoločnosť z hľadiska jej silných, slabých stránok súčasnosti a očakávaní, prípadne hrozieb budúcnosti.  /SWOT analýza/. Na základe tejto analýzy manažment definuje poslanie, víziu a hodnoty spoločnosti. Vízia, poslanie a hodnoty firmy by mali osloviť Vašich partnerov a pre Vašich zamestnancov by mali byť kľúčovými informáciami o požiadavkách a očakávaniach na kvalitu ich práce.

Čo je to poslanie, vízia a hodnoty spoločnosti? 

Poslanie spoločnosti vysvetľuje, prečo spoločnosť existuje, čo robí pre svojich partnerov, aké aktivity realizuje.

Vízia spoločnosti hovorí o cieľoch, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť. Čím, kým chcete (ako spoločnosť ) byť vo vzťahu ku svojim partnerom, okoliu, interne.

Hodnoty spoločnosti hovoria o firemnej kultúre, o princípoch podľa ktorých zamestnanci pracujú a sú s nimi stotožnení. Poznáte víziu Vašej spoločnosti, viete kde sa chcete dostať, kým chcete byť vo vzťahu k Vašim partnerom. Dôležitým krokom je však preniesť víziu do cieľov, ktoré Vám povedia ako sa môžete dostať k splneniu nadefinovanej vízie. Stanovené ciele musia byť SMART /Specific – konkrétne, Measurable – merateľné, Achievable – dosiahnuteľné, Relevant – relevantné, Timed – časovo ohraničené/.

Ciele spoločnosti sa  premieňajú na ciele úseku, sekcie, oddelenia a najmä jednotlivca.Výkon a úspešnosť spoločnosti závisí od kvality výkonu každého zamestnanca. Poznanie vízie a strategických cieľov spoločnosti zamestnancom umožní lepšie pochopiť budúce očakávania na ich pracovný výkon a lepšie plniť už stanovené cieľ.