19. 4. 2019
Dnes má meniny:
Jela

***
Novinky

Teraz máte možnosť dozvedieť sa odpovede na Vaše otázky priamo od odborníkov z praxe.

Interaktívny seminár pracovno-právne minimum manažéra po novele Zákonníka práceje určený pre vedúcich zamestnancov, kde  interaktívnym spôsobom dostanú odpoveď na

čítať ďalej

Ako zistíte, že Vám nehrozí žiadna sankcia za nesprávne vedenú pracovno-právnu dokumentáciu?

Nie ste

čítať ďalej

Praktický workshop na IAS/IFRS podľa Vašich potrieb

Blíži sa čas účtovných závierok a nechcete byť pod časovým stresom? V prípade, že máte povinnosť zostavovať závierku podľa

čítať ďalej

Staršie novinky

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007- 2013.

Dňa 13.11.2007 sa v Nitre uskutočnila prvá z regionálnych konferencií venovaných problematike podmienok čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pripravilo sieť regionálnych konferencií, ktoré sa v rozmedzí mesiacov november 2007až január 2008 uskutočnia vo všetkých väčších slovenských mestách. Tieto konferencie sú organizované pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Cieľom konferencií je predstaviť širokej odbornej verejnosti Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013, jednotlivé operačné programy a možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Zároveň účastníci konferencií získajú bližšie informácie o systéme riadenia a systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Vychádzajúc zo skúseností z programovacieho obdobia predstavujú tieto systémy nevyhnutný predpoklad plynulej a efektívnej realizácie programov a projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nasledovných rokoch.
Na konferenciách vystúpia predstavitelia orgánov zapojených do implementácie prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013.